• Nguyễn Thanh Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01695633616
  • Email:
   nguyenthanhdao.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Tố Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên kiêm Phó Bí thư chi bộ kiêmPhó Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0986203720
  • Email:
   trantotram.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lý Thị Mỹ Á
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987684574
  • Email:
   lythimya.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Di Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TKHĐ, GV phụ trách CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01644412397
  • Email:
   dithanhtuan.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Vũ Thị Phương Hồng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01692899298
  • Email:
   vuthiphuonghong.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Văn Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01693636576
  • Email:
   tranvanhuong.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688086769
  • Email:
   tranvanlam.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Hoàng Nhân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01234574020
  • Email:
   lehoangnhan.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Thạch Thal
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0939545485
  • Email:
   thachthal.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Tống Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01683667640
  • Email:
   tonganhthu.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

Tin đọc nhiều
Liên kết website

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Địa chỉ: A2 - Thạnh Tân - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điện thoại: 02993 899156

Email: thptthanhtan@soctrang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

EduPortal