• Trần Anh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng kiêm Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904438148
  • Email:
   ht.thptthanhtan@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Quách Hoàng Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907802395
  • Email:
   quachhoangai.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Nguyễn Thanh Đạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01695633616
  • Email:
   nguyenthanhdao.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Quách Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công Đoàn kiêm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
   01266063255
  • Email:
   quachhongthanh.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Thị Trúc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư kiêm Phó Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983672738
  • Email:
   lethitrucmai.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Nguyễn Thị Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên kiêm Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa lý
  • Điện thoại:
   01667712456
  • Email:
   nguyenthihongthi.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

Tin đọc nhiều
Liên kết website

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Địa chỉ: A2 - Thạnh Tân - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điện thoại: 02993 899156

Email: thptthanhtan@soctrang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

EduPortal