• Phạm Vĩnh Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01658833988
  • Email:
   phamvinhtrinh.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984172202
  • Email:
   lethanhxuan.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư kiêm GV phụ trách QLTB
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936474927
  • Email:
   leminhtam.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01646930136
  • Email:
   nguyenthiha.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lâm Thị Ngọc Hiếu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907310762
  • Email:
   lamthingochieu.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988827091
  • Email:
   levanhoang.c3tht@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Địa chỉ: A2 - Thạnh Tân - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điện thoại: 02993 899156

Email: thptthanhtan@soctrang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

EduPortal