• Trần Tố Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên kiêm Phó Bí thư chi bộ kiêmPhó Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin
  • Điện thoại:
   0986203720
  • Email:
   trantotram.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Văn Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01693636576
  • Email:
   tranvanhuong.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688086769
  • Email:
   tranvanlam.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Hoàng Nhân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01234574020
  • Email:
   lehoangnhan.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

Tin đọc nhiều
Liên kết website