• Trần Anh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng kiêm Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904438148
  • Email:
   ht.thptthanhtan@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Võ Thị The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
   01268837980
  • Email:
   vothithe.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Quách Hồng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công Đoàn kiêm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
   01266063255
  • Email:
   quachhongthanh.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01202881559
  • Email:
   tranthithuhang.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trương Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0938174027
  • Email:
   truongthithunga.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Phạm Minh Trung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01652123968
  • Email:
   phamminhtrung.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01682789340
  • Email:
   nguyenthikimanh.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Phạm Hoàng Minh Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01277277925
  • Email:
   phamhoangminhkha.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tín
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01252999676
  • Email:
   nguyenvantin.c3tht@soctrang.edu.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Địa chỉ: A2 - Thạnh Tân - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điện thoại: 02993 899156

Email: thptthanhtan@soctrang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

EduPortal