• Quách Hoàng Ái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907802395
  • Email:
   quachhoangai.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Thị Trúc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư kiêm Phó Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983672738
  • Email:
   lethitrucmai.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Tô Kim Lầu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902640152
  • Email:
   tokimlau.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Tấn Phong
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01693556558
  • Email:
   letanphong.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Nguyễn Thị Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên kiêm Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa lý
  • Điện thoại:
   01667712456
  • Email:
   nguyenthihongthi.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Lê Kim Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng CM kiêm Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983840397
  • Email:
   lekimluong.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

 • Trần Thị Húng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918282053
  • Email:
   tranthihung.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Âu Thị Khiếm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986173260
  • Email:
   authikhiem.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Lê Hồng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915695465
  • Email:
   lehongthao.c3tht@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đảng viên

Tin đọc nhiều
Liên kết website

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

Địa chỉ: A2 - Thạnh Tân - Thạnh Trị - Sóc Trăng

Điện thoại: 02993 899156

Email: thptthanhtan@soctrang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

EduPortal