Kế hoạch GD ĐĐ-KL tháng 02/2017

      SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG  
    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN  
    
KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017
    
TuầnNội dung công việcBiện pháp thực hiệnPhân công
Tuần 1Ổn định tình hình học sinh - Kiểm tra lại tình hình học sinh vào học sau Tết GVCN
Từ 06/02sau Tết Nguyên đánNguyên đán Đinh Dậu. Nắm rõ lý do và liên hệBCH đoàn
đến '11/02 kịp thời với gia đình vận động các em vào học.  
 Công tác duy trì sĩ số- Thống kê số học sinh chưa vào học sau Tết, phốiPHT
  hợp vận động học sinh trở lại lớp.GVCN
    
 Giáo dục An toàn giao thông - Giáo dục HS thực hiện đúng Luật An toàn giao PHT
Tuần 2thông đường bộGVCN
Từ 13/02  
đến '18/02Giáo dục trật tự, kỉ luật- Kiểm tra lại tác phong, nhắc nhở việc thực hiện BCH Đoàn
 nề nếp, kỉ luật trong HS. Chú ý HS nhuộm tóc, móng . PHT
 tay, trang phục không đúng qui định. 
 Công tác chủ nhiệm- Tổng hợp số học sinh nghỉ học thường xuyên, tìm GVCN
 hiểu rõ nguyên nhân, mời phụ huynh học sinh vào cam
Tuần 3kết quản lý chặt con em, tránh để nghỉ nhiều (quá 45
Từ 20/02ngày) phải lưu ban.
đến 25/02Giáo dục trật tự, kỉ luật- Làm việc với các học sinh bị xếp loại hạnh kiểm TbPHT-BCH Đoàn
 yếu ở học kỳ I; cho các em viết cam kết khắc phục ởGVCN
 học kỳ II. Mời phụ huynh các học sinh không sửa đổi. 
 Giáo dục trật tự, kỉ luật- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục kịp thờiP.HT ĐĐKL
Tuần 4những vi phạm của HS, tránh đưa đến sai phạm trầmBCH Đoàn
Từ 27/02trọng phải xử lý kỷ luật. 
đến 01/03- Giải quyết vi phạm của học sinh (nếu có).PHT
   
    
                      Thạnh Trị, ngày 25 tháng 01 năm 2017 
  HIỆU TRƯỞNG
Bài tin liên quan