SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

 

Kế hoạch tháng 02/2017

 

I.Công tác quản lý:
-         Tiếp tục tiến hành phụ đạo học sinh yếu kém (lớp 10 và 11) và dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12
-         Tiếp tục công việc vận động học sinh ra lớp sau Tết

-         Tiếp tục ôn tập chuẩn bị tham gia thi nghề Tin học VP (05/3/2017)

-         Đại hội PHHS lần 2 (26/02/2017)

 

II.Chuyên môn:
1.     Công tác kiểm tra - giảng dạy:
-         Tổ trưởng họp Tổ chuyên môn xác định rõ trọng tâm học kỳ II, phân công ra đề cương và ra đề thi. Mỗi thành viên trong Tổ ra đề thi; Tổ trưởng (Nhóm trưởng) tổng hợp đề thi. Đề cương đến tay HS 01 (một) tháng trước khi thi học kỳ II và đề thi nộp  chậm nhất là tuần 03 của tháng 3/2017 (khối 10 và 11). Các Tổ trưởng cần chủ động trong công việc ra đề, để bộ phận làm đề in ấn kịp thời.
-         Tiếp tục tăng cường trao đổi nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn theo từng chủ đề do Tổ trưởng quy định.
-         Tổ trưởng thường xuyên quản lý, đôn đốc nhắc nhở GV được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
-         Tiếp tục đưa các phòng thí nghiệm - thực hành (Hóa, Sinh và Lý) vào hoạt động

-        Tổ trưởng nhắc nhở và tạo điều kiện cho các GV (đã đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm) hoàn thành công việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong tháng 3/2017

2.     Dự giờ thăm lớp:

         Đẩy mạnh dự giờ, thao giảng khối 12; tập trung kiểm tra nội bộ về sinh hoạt chuyên đề của Tổ chuyên môn

3.     Hồ sơ – sổ sách:
a.     Tiếp tục thực hiện nhập điểm, ghi chép sổ chủ nhiệm và sổ gọi tên ghi điểm  theo kế hoạch đã triển khai
b.     Phiếu liên lạc với gia đình:GVCN thu lại  Phiếu liên lạc, chuẩn bị cho Đại hội PHHS lần 2 vào 26/02/2017

 

III.Tổ chức – Kỷ luật:

-         Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh ý thức đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không để hiện tượng đánh nhau xảy ra trong nhà trường  
-         Nhắc nhở HS đi học đầy đủ trong thời gian sau Tết Nguyên đán. Kiên quyết chấn chỉnh các hiện tượng nhuộm tóc và tóc dài (HS nam)
-         Giáo dục học sinh không mua hàng rong, thực hiện an toàn thực phẩm
-         Thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành tốt luật lệ giao thông
-         Đoàn TN  phối hợp với BGH tiếp tục có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội qui của HS

 

IV.Giáo dục chính trị – tư tưởng:
         Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập Đảng CSVN (3/2) bằng hành động và việc làm cụ thể

 

V.Giáo dục ngoại khoá:
-         Tiếp tục thực hiện Giáo dục NGLL ở các khối lớp
-         Duy trì tổ chức thi đố vui để học cho học sinh vào giờ sinh hoạt dưới cờ hàng tuần 

 

VI.Kế toán – Tài chánh:
1.     Quyết toán và công khai quỹ cuối tháng
2.     Quyết toán tài chánh 2016 (nộp hồ sơ tài chánh về Sở GD&ĐT) .
3.     Tiếp tục lập bảng qui mô hàng tháng để làm cơ sở cho việc thanh toán qui mô cuối năm học

4.      Thanh công lệnh hàng tháng

 

VII.Vệ sinh môi trường – Bảo quản tài sản công:
1.     Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo quản, chống xuống cấp CSVC và phân công vệ sinh toàn trường trước và sau khi nghỉ Tết.

2.     Thường xuyên giáo dục ý thức bảo vệ của công, giữ vệ sinh trường lớp nơi học sinh, Đoàn trường lưu ý thường xuyên nhắc nhở học sinh không viết (vẽ), bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su ở cầu thang các tầng và sảnh; phân công lớp vệ sinh khu vực Phòng Bộ môn (phòng thí nghiệm - thực hành, phòng máy tính, phòng Ngoại ngữ và phòng máy chiếu)

                                                                                HIỆU TRƯỞNG