- GVCN  hoàn thành kiểm diện tháng 8 & 9 vào hệ thống SMAS

- Nhắc nhở HS chưa đóng học phí tiếp tục đóng học phí

- Tiếp tục tham gia mua BHTN (tự nguyện) và BHYT (bắt buộc)

- Hoàn thành Đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân

- Tiếp tục ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

- Hoàn thành vào sổ đăng bộ học sinh khối 10

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

 

Kế hoạch tháng 10/2018

 

I. Công tác quản lý:


- GVCN  hoàn thành kiểm diện tháng 8 & 9 vào hệ thống SMAS

- Nhắc nhở HS chưa đóng học phí tiếp tục đóng học phí

- Tiếp tục tham gia mua BHTN (tự nguyện) và BHYT (bắt buộc)

- Hoàn thành Đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân

- Tiếp tục ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

     - Hoàn thành vào sổ đăng bộ học sinh khối 10

     - Tiếp tục kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn

     - Họp BCH Hội PHH lần thứ 1, bầu BTT (14h00, thứ 7, 06/10/2018)

     - Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách hàng tháng và trình HT ký duyệt (Sổ Báo giảng, Giáo án, Sổ Chủ nhiệm, …) định kỳ 01 qui/lần  

     - Thi GV dạy giỏi trường (Phần thi năng lực – 08h00, Chủ nhật, 21/10/2018)

 

II.Chuyên môn:


1. Công tác giảng dạy:


- Tổ trưởng tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy theo phân phối chương trình khung của Bộ GD&ĐT đã được Tổ điều chỉnh thống nhất. Nhắc nhở GV chú ý nhiều đến các HS Khmer, giúp các em theo dõi và nắm bắt được bài tốt hơn.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

- Dạy phụ đạo yếu kém môn Toán (03 khối) và Tiếng Anh (Khối 12)

- Tổ chức CLB  môn Tiếng Anh

2. Dự giờ thăm lớp:

- Tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch dự giờ của giáo viên trong tổ (Chú ý khuyến khích các tiết thực hiện dạy kết hợp với công nghệ thông tin, nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề  và tích hợp liên môn)


- Lãnh đạo trường kết hợp với Tổ trưởng chuyên môn dự giờ giáo viên các tổ .

    - Khuyến khích GVCN dự 10 phút đầu giờ ở lớp chủ nhiệm


.3. Hồ sơ – sổ sách:


a. Sổ chủ nhiệm:


- GVCN dán ảnh học sinh vào sổ chủ nhiệm.


- Ngày 15 hàng tháng, trường sẽ kiểm tra kiểm diện HS qua hệ thống SMAS .

b. Hồ sơ sổ sách chuyên môn:

- Tổ trưởng kiểm tra hàng tháng (kể cả Sổ chủ nhiệm) và có góp ý cụ thể

      - Xây dựng Kế hoạch dạy học theo chủ đề và phát triển năng lực HS

 

III. Tổ chức – Kỷ luật:


- Tiếp tục tăng cường quản lý việc thực hiện nội qui của học sinh. Chú ý trang phục, đầu tóc của học sinh.


- BCH Đoàn trường nhắc nhở Đội Cờ đỏ kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nội quy của HS.

 

IV. Giáo dục chính trị – tư tưởng:


- Đoàn TN có kế hoạch tuyên truyền ngày truyền thống Hội LHTN VN (15/10) và ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10) cho HS

- Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN (20/10).

 

V. Giáo dục ngoại khoá:


1. Hướng nghiệp:


- Giáo dục NGLL

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh


2. Giáo dục ATGT cho học sinh:


Tiếp tục giáo dục ATGT cho học sinh thông qua các giờ SHDC.

 

VI. Kế toán – Tài chánh:


1. Thanh toán công tác phí cho giáo viên-nhân viên (khi cân đối đủ tài chính)
2. Tiếp tục thu học phí theo qui định.

3. Tổng hợp thu hội phí Hội CMHS và nộp lại cho BTT Hội CMHS.
 4. Tiếp tục tổng hợp và lập danh sách HS tham gia BHTN và BHYT để đăng nộp về trên.


5. Lập bảng thanh toán quy mô tháng 8 và tháng 9 (hạn cuối: 13/10/2018)

 

VII. Vệ sinh môi trường:


- Cuối mỗi tiết học, GVCN nhắc nhở học sinh vệ sinh khu vực được phân công.
- Các lớp học buổi chiều phải làm vệ sinh lớp trước và sau khi học.

 

VIII. Bảo quản tài sản:


Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức bảo quản tài sản nhà trường, giữ vệ sinh chung.

 

HIỆU TRƯỞNG