ĐẢNG BỘ HUYỆN THẠNH TRỊ                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN       Thạnh Trị, ngày 04 tháng 02 năm 2017

                                                                                   

KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP

SAU TẾT ĐINH DẬU

Căn cứ vào kế hoạch năm học của Đảng ủy nhà trường về công tác duy trì sĩ số lớp;

Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy trường THPT Thạnh Tân đề ra kế hoạch phối hợp với địa phương vận động học sinh ra lớp cụ thể như sau:

      I.  Mục đích thực hiện: Vận động 100% học sinh  chưa ra lớp sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán để trở lại lớp.

  1. II.    Đối tượng vận động:

-         Học sinh chưa ra lớp nhưng còn ở tại địa phương.

-         Học sinh nghỉ học thường xuyên hoặc có nguy cơ bỏ học.

III. Thời gian vận động:

-         Bắt đầu: 06-11/02/2017.

  1. IV.  Hình thức vận động:
  2. 1.      Thành lập các đoàn vận động:

1.1 Xã Thạnh Tân, Thạnh Trị

*  Đoàn 1:

-   Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thanh Đạo – ĐUV, Bí thư chi bộ 01.

-   Thư ký: Đ/c Trần Tố Trâm.

-  Thành viên: Đảng viên chi bộ 01, Trưởng Ban nhân dân các ấp: A2, B2, B1, Tân Lợi, xã Thạnh Trị.

-  Phụ trách vận động các địa bàn: A2, B2, B1, Tân Lợi, xã Thạnh Trị.

* Đoàn 2:

-   Trưởng đoàn: Đ/c Phan Văn Bình – ĐUV, Bí thư chi bộ 02.

-   Thư ký: Đ/c Lê Thanh Xuân

-  Thành viên: Đảng viên chi bộ 02, Trưởng Ban nhân dân các ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước, xã Tuân Tức, Lâm Tân.

-  Phụ trách các địa bàn: ấp 21, Tân Thắng và Tân Phước, xã Tuân Tức, Lâm Tân.

1.2  Ngoài địa bàn:

* Đoàn 3:

- Trưởng đoàn:  Đ/c Lê Thị Trúc Mai – ĐUV, Bí thư đoàn trường.

- Thư kí: Đ/c Lê Kim Lượng.

- Thành viên: Đảng viên chi bộ 03

- Phụ trách vận động học sinh bỏ học xã Tân Long.

2. Lập danh sách theo ấp, chuẩn bị mẫu biên bản: Đ/c Quách Hồng Thanh.

3.  Cách thức tiến hành:

-  Các đoàn tham gia vận động theo thời gian qui định.

-  Lập biên bản vận động phải ghi rõ ý kiến phụ huynh (nếu nghỉ phải nêu rõ lý do) và phải có đầy đủ chữ ký (Thư ký; Cha mẹ HS; thành viên đoàn vận động).

-  Tổng hợp hồ sơ vận động (Biên bản) gởi về đ/c Di Thanh Tuấn tổng hợp vào thứ ba, 14/02/2017.

      Trong quá trình vận động có gì khó khăn, vướng mắc liên hệ ngay với đ/c Thanh  để được chia sẻ, hỗ trợ.

                                                                                  

                                                                         

                                                                                        T/M BCH ĐẢNG BỘ

                                                                                                     Bí thư