CHỈ TIÊU TRÊN TRUNG BÌNH (HỌC LỰC) NĂM HỌC 2017-2018

CHỈ TIÊU TRÊN TRUNG BÌNH (HỌC LỰC) NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD &ĐT SÓC TRĂNG

       TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

                        --------       

CHỈ TIÊU TRÊN TRUNG BÌNH (HỌC LỰC)

NĂM HỌC 2017-2018

Môn

K10

Lớp 10A1

K11

Lớp 11A1

K12

Lớp

12A1

KQ

ĐK

KQ

ĐK

KQ

ĐK

KQ

ĐK

KQ

ĐK

KQ

ĐK

Toán

 

35

 

80

 

50

 

75

 

57

 

75

Vật lí

 

50

 

85

 

60

 

75

 

67

 

75

Hóa học

 

40

 

85

 

55

 

80

 

80

 

85

Sinh học

 

90

 

100

 

90

 

100

 

90

 

95

Tin học

 

80

 

90

 

87

 

95

 

87

 

95

Ngữ Văn

 

65

 

80

 

70

 

80

 

80

 

80

Lịch sử

 

85

 

100

 

85

 

100

 

90

 

100

Địa lí

 

90

 

100

 

90

 

100

 

94

 

100

Tiếng Anh

 

60

 

100

 

60

 

100

 

80

 

100

CD

 

95

 

100

 

95

 

100

 

97

 

100

Công Nghệ

 

95

 

100

 

90

 

95

 

90

 

95

Thể dục

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

QP – AN

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

                                   

 

                                * Ghi chú:

                                    - Môn Toán K10 mỗi lớp không quá 01 HS Đtbm CN dưới 2,0 và không quá 04 hs

        có Đtbm CN dưới 3,5.

- Môn Toán K11,12 không có HS Đtbm CN dưới 2,0; mỗi lớp không quá 04 HS có

                          Đtbm CN dưới 3,5                                                                           

- Các môn khác như Lý, Hóa, Sinh, Anh không có HS Đtbm CN dưới 2,0; mỗi lớp

                          không quá 03 HS có Đtbm CN dưới 3,5

                                  - Các môn còn lại không có HS Đtbm CN dưới 3,5

- GVBM báo cáo GVCN, PHHS và Hiệu trưởng những HS yếu, kém và có biện pháp giúp đỡ các em cải thiện điểm trong quá trình học tập.

                                                                                                Thạnh Trị, ngày 22/8/2017

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan