SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

          Số:       /KHCM                        

                -------                                                                    Thạnh Trị, ngày 10 tháng 02 năm 2017            

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016–2017

 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng;

Trường THPT Thạnh Tân lập kế hoạch thi học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục, kết quả giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh;

- Qua kết quả thi học kỳ II, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc quản lý, chỉ đạo công tác dạy và học trong nhà trường trong những năm về sau;

II. Kế hoạch cụ thể

1. Đối với các tổ chuyên môn

- Thống nhất nội dung ôn tập; xây dựng ma trận đề thi đối với các môn thi;

- Phân công giáo viên ra đề thi(theo mẫu đã thống nhất) có đầy đủ ma trận, đáp án và biểu điểm;

- Nhắc nhở các thành viên trong tổ coi thi, chấm thi, lên điểm chính xác, kịp thời theo đúng kế hoạch của trường đề ra;

          2. Lịch thi cụ thể và một số lưu ý

               a. Đối với khối 12:

 

      Ngày thi

Buổi

Khối 12

Ghi chú

Thứ Hai

20/3

Sáng

Ngữ văn(120’)

 

 

 

 

 

Thứ Ba

21/3

Sáng

Toán (90’)

 

 

 

 

 

Thứ Tư

22/3

Sáng

Tổ hợp Khoa học tự nhiên

(150’)

 

 

 

 

Thứ Năm

23/3

Sáng

Tiếng Anh (60’)

 

 

 

 

Thứ Sáu

24/3

Sáng

Tổ hợp Khoa học xã hội

(150’)

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  b. Đối với khối 10,11

      Ngày thi

Buổi

Khối 11&10

Ghi chú

Thứ Hai

01/5

Sáng

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Thứ Ba

02/5

Sáng

Nghỉ bù nghỉ lễ

 

 

 

 

Thứ Tư

03/5

Sáng

Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

 

 

 

 

Thứ Năm

04/5

Sáng

Toán (90’)

Sinh học (45’)

 

 

 

 

Thứ Sáu

05/5

Sáng

Tiếng Anh (45’)

Hóa học(45’)

 

 

 

 

 

-          Các môn thi tập trung GVBM 02-04 đề đối với các môn thi tự luận và tự luận kết hợp với trắc nghiệm; 04-08 đề đối với các môn thi trắc nghiệm 100%

-          Hạn cuối nộp USB và đề thi các môn thi tập trung và các môn khác: 16g30 21/3/2017 cho Thầy Bình để tổng hợp.

-          Các môn K12 đã hoàn thành chương trình GVBM nhập điểm theo qui định trước 31/3/2017.

-    Khối 10,11: Các môn Sử, Địa, Tin học, GDCD, Công nghệ, TD, QS, Khmer do GVBM tổ chức thi tại lớp theo tiết trong TKB từ 17-29/04/2017. Thời gian làm bài 45’. Để đảm bảo sự công bằng cho các lớp đề nghị GVBM ra 4 mã đề và thu lại đề sau khi thi xong nếu như photo và xóa đề ngay nếu như viết bảng.

-     GV ra đề thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm thống nhất theo qui định trong tổ.

       Nơi nhận:BGH;  TTCM; VP                                                HIỆU TRƯỞNG