SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

          Số: 38/KHCM                        

                                                                                      Thạnh Trị, ngày 28 tháng 10 năm 2016                  

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016–2017

 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng;

Trường THPT Thạnh Tân lập kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm đánh giá chính xác, khách quan chất lượng giáo dục, kết quả giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh;

- Qua kết quả thi học kỳ I, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc quản lý, chỉ đạo công tác dạy và học trong nhà trường ở học kỳ II và những năm về sau;

II. Kế hoạch cụ thể

1. Đối với các tổ chuyên môn

- Thống nhất nội dung ôn tập; xây dựng ma trận đề thi đối với các môn thi;

- Phân công giáo viên ra đề thi (theo mẫu đã thống nhất) có đầy đủ ma trận, đáp án và biểu điểm;

- Nhắc nhở các thành viên trong tổ coi thi, chấm thi, lên điểm chính xác, kịp thời theo đúng kế hoạch của trường đề ra;

          2. Lịch thi cụ thể và một số lưu ý

               a. Đối với khối 12:

 

      Ngày thi

Buổi

Khối 12

Ghi chú

Thứ Hai

12/12

Sáng

Ngữ văn(120’)

Sinh học - 40 câu (50’)

 

 

 

 

Thứ Ba

13/12

Sáng

Tiếng Anh - 50 câu (60’)

Vật lý - 40 câu (50’)

 

 

 

 

Thứ Tư

14/12

Sáng

 

 

 

 

 

Thứ Năm

15/12

Sáng

Hóa học - 40 câu                     (50’)

Địa lí - 40 câu (50’)

 

 

 

 

Thứ Sáu

16/12

Sáng

Toán - 50 câu (90’)

Lịch sử - 40 câu (50’)

 

 

 

 

           

          b. Đối với khối 10,11:

 

      Ngày thi

Buổi

Khối 11&10

Ghi chú

Thứ Hai

19/12

Sáng

Ngữ văn (90’)

Vật lý (45’)

 

 

 

 

Thứ Ba

20/12

Sáng

 

 

 

 

 

Thứ Tư

21/12

Sáng

Toán (90’)

Sinh học (45’)

 

 

 

 

Thứ Năm

22/12

Sáng

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

23/12

Sáng

Tiếng Anh (45’)

Hóa học (45’)

 

 

 

 

 

-         Các môn thi tập trung GVBM ra 02 mã đề đối với các môn thi tự luận và tự luận kết hợp với trắc nghiệm; 04 mã đề đối với các môn thi trắc nghiệm 100%

-         Hạn cuối nộp USB và đề thi 08 môn tập trung và các môn khác: 10h30, 21/11/2016 cho Thầy Bình để tổng hợp.

-         Các môn K12 đã hoàn thành chương trình, GVBM nhập điểm theo qui định trước 10/12/2016.

-    Khối 10,11: Các môn Sử, Địa, Tin học, GDCD, Công nghệ, TD, QS, Khmer do GVBM tổ chức thi tại lớp theo tiết trong TKB từ 05-17/12/2016. Thời gian làm bài 45’. Để đảm bảo sự công bằng cho các lớp, đề nghị GVBM ra 04 mã đề và thu lại đề sau khi thi xong nếu như photo và xóa đề ngay nếu như viết bảng.

-     GV ra đề thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm thống nhất theo qui định của tổ chuyên môn.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG