SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG

 

 

 

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CUỐI HỌC KỲ I (Năm học 2015 – 2016)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ
 TRÁCH

1

Thi HK 1 các khối theo kế hoạch 

Từ 21-26/12/2015

Toàn trường

HT

2

Hạn cuối trả bài thi, nhập điểm vào SMAS

(Khóa điểm: 04/01/2016)

       31/12/2015

TTCM và GVBM

HT

3

Nghỉ tết dương lịch theo qui định

01/01/2016 - Thứ 6

Toàn trường

HT

4

Duyệt hai mặt GD  (HL&HK)

06/01/2016

GVCN,ĐTN

P.HT

5

- Thống kê hai mặt GD;
- Viết giấy khen (học sinh giỏi)

Hạn cuối 08/01/2016

TKHĐ

HT

6

CN gởi PLL về PH ký, hạn cuối:
Việc thu hồi do GVCN qui định

15/01/2016

GVCN

HT

7

Hạn chót báo cáo HKI về sở

11/01/2016

TKHĐ

HT

8

Sơ kết HKI

7g00 11/01/2016

Toàn trường

HT

9

Xét thi đua ở tổ chuyên môn hạn cuối

    12/01/2016

GV

TT

10

Xét thi đua HKI ở trường, họp liên tịch

   14g00-14/01/2016

(Thứ 5)

HĐTĐ

HT

11

Họp hội đồng GD đầu HKII

  14g00-22/01(Thứ 6)

Toàn trường

HT

12

Nghỉ tết Nguyên Đán (Theo dự kiến KH thời gian năm học của Sở GD)

03/02-14/02/2016

 (nhằm25/chạp-07/Giêng/âl)

Toàn trường

HT 

 

Ghi chú:    

      - Đề nghị các thầy, cô và các bộ phận nghiên cứu và lên kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng tiến độ để không ảnh hưởng đến công tác chung. Nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị  báo ngay cho BGH.

      -  Thầy cô tổ trưởng nhắc nhở các thành viên trong tổ nhập điểm chính xác và đúng thời gian qui định để đảm bảo thời gian nộp báo cáo về Sở  GD.

 

 

            Thạnh Trị, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

 

              HIỆU TRƯỞNG