DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 NĂM HỌC: 2019 – 2020
    
STTLỚPHỌ VÀ TÊN GVCNSĐT GVCN
110A1Lê Kim Lượng0983840397
210A2Trần Thị Húng0918282053
310A3Tô Kim Lầu0902640152
410A4Di Thanh Tuấn0916053015
511A1Lê Thanh Xuân0984172202
611A2Tống Anh Thư0772107602
711A3Lâm Thị Ngọc Hiếu0907310762
812A1Phạm Vĩnh Trinh01268893717
912A2Thạch Thal0939545485
1012A3Lê Hồng Thảo0939614884
1112A4Nguyễn Thanh Đạo01695633616
    
Tổng số lớp THPT: 11 
KHỐI 10: 4 lớp   
KHỐI 11: 3 Lớp  
KHỐI 12: 4 Lớp