SỞ GD & ĐT TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

     TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ------------------------------                                                 -------------------------

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2016

 

 

TT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

  Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị giúp HS an tâm học tập; thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nề nếp trên lớp, rèn luyện tác phong. Báo cáo thống kê đầu tháng

T.11

2

  Nhắc nhở HS  chuẩn bị tốt cho các tiết dạy dự giờ, thao giảng của thầy cô bộ môn   

T.11

3

  Tham gia Hội thao do Đoàn trường tổ chức

T.11

4

  Tổ chức lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên trường chuẩn bị cho 20/11

T.11

5

  Tiếp tục tham gia các hoạt động thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11:

 - Thi đua học tập

 - Thi đấu thể thao

 - Mit tinh kỷ niệm 20/11 (toàn trường )

07h00, 20/11

6

  Phát huy vai trò cán bộ lớp trong quản lý lớp.  Nắm bắt kịp thời tình hình lớp

T.11

7

  GVCN tiếp tục thu học phí, đăng nộp hàng tuần. Nhắc nhở HS nộp đủ các khoản (phí giữ xe, vệ sinh phí, …)  (phản ánh rõ qua Sổ chủ nhiệm)

T.11

8

  Có biện pháp khắc phục những trường hợp HS nghỉ K, đi trễ; xử lý kịp thời các HS vi phạm nội quy.

T.11

9

  Nhắc nhở HS đóng quỹ Hội PHHS (các trường hợp phụ huynh vắng họp) .

T.11

10

  Thực hiện tốt an toàn giao thông. Nhắc nhở HS thực hiện tốt quy định về đồng phục, không tham gia đánh nhau và không uống rượu, dùng chất kích thích khi đến lớp; tắt các thiết bị điện (đèn, quạt) khi ra về

T.11

11

  CN hoàn thành các nội dung có từ Sổ chủ nhiệm; hoàn tất việc điểm danh hàng tháng (Sổ Ghi tên – ghi điểm điện tử SMAS)  theo hướng dẫn thống nhất

T.11

                                                                        

 

                                                                           Thạnh Trị, ngày 23 tháng 10 năm 2016

                                                                                                 Hiệu trưởng