SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      ------------------------------                                            -------------------------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 4/2017

STT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

Tiếp tục giáo dục tư tưởng giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nề nếp lớp

Tháng 4

2

Thường xuyên tìm biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn hiện tượng học sinh bỏ học và trong việc vận động học sinh ra lớp

Tháng 4

3

Thường xuyên lao động vệ sinh lớp và trường học sạch đẹp

Tháng 4

4

GVCN tiếp tục thực hiện báo cáo sĩ số lớp vào đầu tháng

Tuần 1

5

Tiếp tục ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

Tháng 4

6

Thường xuyên nhắc nhở HS đóng đủ các khoản thu hàng tháng

Tháng 4

7

Tiếp tục nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông

Tháng 4

8

Nhắc nhở học sinh nghiêm túc học tập, đảm bảo sĩ số. Nhắc các học sinh thiếu điểm số liên hệ thầy cô bộ môn xin kiểm tra lại (trước khi thi HKII) và thi học kỳ II nghiêm túc

Tháng 4

9

Tiếp tục giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang

Tháng 4

10

Thường xuyên bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ

Tháng 4

11

Tiếp tục chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 4

12

Thường xuyên nhắc nhở học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 4

13

Thu lại Phiếu liên lạc để chuẩn bị cho việc ghi chép cuối năm

Tháng 4

14

Vận động lớp tham gia tốt các phong trào do nhà trường và đoàn thể phát động (30/4, 1/5, …)

Tháng 4

15

GVCN khối 12 quản lý chặt chẽ HS lớp chủ nhiệm, đảm bảo các em được ôn tập tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2017

GVCN khối 12 nhắc nhở, hỗ trợ các HS đăng ký  thi THPT quốc gia 2017 : làm hồ sơ thi, nộp hồ sơ đúng hạn, …

Tháng 4

                                                                                    Thạnh Tân, ngày 21 tháng 03 năm 2017

                                                                                                               Hiệu  trưởng