SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ------------------------------                                              -------------------------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 5/2016

STT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

Tiếp tục giáo dục tư tưởng chính trị giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nề nếp lớp.Tránh tư tưởng rã đám vào cuối năm học

Tháng 5

2

Thường xuyên tìm biện pháp tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn hiện tượng học sinh bỏ học

Tháng 5

3

Thực hiện tốt phần việc được giao của GVCN ở Lịch Công tác cuối năm

Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh lớp và trường học sạch đẹp chuẩn bị kết thúc năm học

Tháng 5

4

GVCN tiếp tục thực hiện báo cáo sĩ số lớp vào đầu tháng

Tuần 1

5

Tiếp tục ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau ; đặc biệt là thời điểm sau khi thi HK II

Tháng 5

6

Nhắc nhở HS đóng dứt điểm các khoản thu; nhắc nhở HS dự lễ bế giảng đầy đủ, thực hiện đồng phục, nghiêm túc trật tự khi dự lễ

Tháng 5

7

Tiếp tục nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông

Tháng 5

8

Tiếp tục giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang;

Tháng 5

9

Tiếp tục chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 5

10

Thường xuyên nhắc nhở học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 5

11

Phát Phiếu liên lạc cho học sinh  vào cuối năm sau khi hoàn thành các phần việc của chủ nhiệm, sau khi công khai kết quả xếp loại 02 mặt giáo dục cho HS. Hướng dẫn kỹ các trường hợp HS thi lại, nhắc nhở các em tham gia ôn thi  và thi lại nghiêm túc

Tháng 5

12

Vận động lớp tham gia tốt các phong trào do nhà trường và đoàn thể phát động ( 1/5, 15/5, 19/5, …)

Tháng 5

13

GVCN khối 12 tiếp tục quản lý chặt HS lớp chủ nhiệm, đảm bảo các em được ôn tập tốt cho kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Tháng 5

                                                                                    Thạnh Trị, ngày 18 tháng 4 năm 2016

                                                                                                               Hiệu  trưởng