KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 9/2018

  Tiếp tục giáo dục tư tưởng đạo đức, giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nền nếp lớp

Tháng 9

  Tiếp tục tham gia công tác vận động học sinh ra lớp theo kế hoạch của nhà trường

Tháng 9

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

  SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG  THPT THẠNH TÂN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ------------------------------ -------------------------

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 9/2018

 

TT

NỘI DUNG CÔNG TÁC

THỜI GIAN

1

  Tiếp tục giáo dục tư tưởng đạo đức, giúp học sinh an tâm học tập, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, nền nếp lớp

Tháng 9

2

  Tiếp tục tham gia công tác vận động học sinh ra lớp theo kế hoạch của nhà trường

Tháng 9

3

  Thực hiện tốt phần việc được giao ở Lịch Công tác đầu năm

  Hoàn chỉnh hồ sơ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nộp lại cho Đoàn trường

Tháng 9

4

  GVCN  thực hiện báo cáo sĩ số lớp vào tuần đầu tháng

Tuần 1

5

  Ngăn chặn từ xa hiện tượng học sinh đánh nhau

Tháng 9

6

  Lưu ý nhắc nhở học sinh đi đến nơi về đến chốn, không tụ tập nơi các hàng quán

Tháng 9

7

  Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông

Tháng 9

8

  Nhắc nhở học sinh nghiêm túc học tập từ đầu năm, đảm bảo sĩ số

  Lưu ý học sinh: không sử dụng điện thoại di động  trong giờ học

  Khóa phòng lớp vào tiết sinh hoạt dưới cờ để đề phòng  hiện tượng mất cắp tài sản của học sinh

Tháng 9

9

  Giáo dục nơi học sinh ý thức bảo quản tài sản lớp học, tài sản nhà trường; không viết vẽ, bôi bẩn lên tường; cạo sạch các vết kẹo cao su trên nền lớp, hành lang, sảnh và cầu thang;

Tháng 9

10

  Thường xuyên bảo quản tốt ghế ngồi sinh hoạt dưới cờ

Tháng 9

11

  Chăm sóc phần vườn hoa được phân công của lớp

Tháng 9

12

  Lưu ý học sinh không mua hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn thực phẩm và tránh gây mất trật tự giao thông khi ra về

Tháng 9

13

  Vận động lớp tham gia tốt các phong trào do nhà trường và đoàn thể phát động

Tháng 9

14

  GVCN quản lý chặt HS lớp chủ nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình học sinh vắng, trễ, bỏ tiết và báo cáo kịp thời cho BGH nhà trường

Tháng 9

15

  Thông báo và chuẩn bị nội dung Đại hội PHHS  (23/9/2018)

Tháng 9

 

                                                                                   Thạnh Trị, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Hiệu trưởng

 

 

Bài tin liên quan