SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

  TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

                

                Số:     KH-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

        Thạnh Trị, ngày 25  tháng 01  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng trường

 năm học 2016 - 2017

          Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Hướng dẫn số 1780/HD-SGDĐT ngày 06/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017;

Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Thạnh Tân tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

I. Mục đích - yêu cầu

1.  Mục đích

a.Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trường hàng năm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

b. Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường đồng thời tạo niềm tin, sự tín nhiệm của xã hội, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội ủng hộ nhà trường;

c. Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh trong tình hình mới.

II. Đối tượng, điều kiện và thời gian tham dự thi:

  1. 1.     Đối tượng:

Tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

  1. 2.     Điều kiện:

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ- BGD-ĐT ngày 12/04/2008 của Bộ GD-ĐT; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được xếp loại KHÁ trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THPT.

-   Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 02 (hai) năm trở lên;

-   Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếuhọc sinh bỏ học còn ở địa phương không quá 2 em. Lớp học được xếp loại khá trở lên.

  1. 3.     Thời gian:

-   Tiến hành đăng ký và gởi danh sách về Văn phòng trường (cô Huyền nhận) trước ngày 04/3/2017;

-   Thi kiểm tra năng lực công tác chủ nhiệm: 8/4/2017:

-   Nộp sáng kiến kinh nghiệm và hồ sơ chủ nhiệm trước ngày 01/4/2017

-   Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm và hồ sơ chủ nhiệm (từ 02 à 07/4/2017) ;

-   Công bố kết quả SKKN: vào 10/4/2017.

-   Thi kể chuyện: vào lúc 7h 30 ngày 22/4/2017.

III.  Nội dung, hình thức thi

1. Nội dung thi

Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

2. Hình thức thi

Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 3 bài thi với các nội dung như sau:

a) Bài thi thứ nhấtThi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm.

 Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm gồm có:

- Sổ chủ nhiệm của năm học 2016-2017;

- Báo cáo thành tích công tác chủ công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng thể hiện kết quả cụ thể của năm học 2016-2017;

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

Lưu ý: Tất cả hồ sơ về công tác chủ nhiệm phải có nhận xét, đánh giá của lãnh đạo nhà trường.

b) Bài thi thứ haiThi hiểu biết và năng lực sư phạm. Thời gian làm bài từ 60 đến 90 phút. Hình thức thi kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận với hai nội dung:

- Những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (trắc nghiệm).

- Xử lý tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp (tự luận).

c) Bài thi thứ ba: Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

- Mỗi giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó trước Hội đồng giám khảo. Thời gian kể không quá 10 phút.

- Giáo viên dự thi tóm tắt nội dung chuyện kể gửi về Hội đồng giám khảo kèm theo hồ sơ dự thi.

IV. Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi cấp trường:

1. Thành lập ban tổ chức:

    Ban tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên.

-  Trưởng ban: Hiệu trưởng;

-  Phó trưởng ban: TB TTKL.

-  Thư ký: Thư ký Hội đồng.

- Thành viên: là BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, các tổ trưởng và giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm (nếu có).

2. Thành lập ban giám khảo:

- Trưởng ban: Hiệu trưởng

- Phó ban: TB TTKL

- Thư kí: TKHĐ

- Thành viên: Chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn, các phó bí thư, gvcn có kinh nghiệm.

V. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải nhất: 300.000 đồng

- Giải nhì: 200.000 đồng

-  Giải ba: 150.000 đồng

- 02 giải khuyến khích: 100.000 đồng

VI. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên chủ nhiệm đủ điều kiện tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi đăng ký vào danh sách và chuẩn bị theo nội dung hướng dẫn;

2. Tổ trưởng các tổ chuyên môn tạo điều kiện và động viên giáo viên chủ nhiệm là thành viên tổ tham gia dự thi.

3. Các thành viên trong ban tổ chức và giám khảo hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công.

     Trên đây là kế hoạch hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏinăm hoc 2016-2017. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ ngay với Lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 

     

                        HIỆU TRƯỞNG