TRA CỨU VĂN BẢN 2018-2019

STT

NỘI DUNG

TẢI VỀ

1

Kế hoạch cuộc thi STTTN NĐ 2018-2019

Tải về

2

Thể lệ cuộc thi STTTN NĐ 2018-2019

Tải về

3

Nghị định 56

Tải về

4

Hướng dẫn phân loại CC-VC-NLĐ

Tải về

5

Luật viên chức

Tải về

6

Tập huấn trường học kết nối

Tải về

7

Quy định quỹ mái ấm công đoàn

Tải về

8

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019

Tải về

9

Quyết định về biên chế 2018-2019

Tải về

10

Kế hoạch hội thi STKT ST 2018-2019

Tải về

11

Triển khai thi an toàn giao thông

Tải về

12

Quy định về trực trưa

Tải về