BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017 – 2018

BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN LẠC BỘ TIẾNG ANH  NĂM HỌC 2017 – 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ NN – TD – QP                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ------                                                                              ------

                                                                                      Thạnh Trị, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

 BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN LẠC BỘ TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Stt

Họ và tên

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Phan Văn Bình

Lên kế hoạch thành lập CLB, dự trù kinh phí, phụ trách nội dung chương trình hàng tháng, phân công công việc và phụ trách chung. Giám khảo các cuộc thi và trò chơi. Tham gia chính các cuộc thi, trò chơi

 

2

Nguyễn T Kim Anh

Chịu trách nhiệm chính nội dung các cuộc thi, trò chơi. Tham gia chính các cuộc thi, trò chơi

 

 

3

Phạm Hoàng Minh Kha

Dẫn chương trình, quản trò, tập hát tập thể. Tham gia chính các cuộc thi, trò chơi

 

4

Nguyễn Văn Tín

Phụ trách văn nghệ, tìm bài hát Tiếng Anh. Tham gia chính các cuộc thi, trò chơi

Phụ trách kinh phí câu lạc bộ, mua quà cho học sinh

 

5

Lê Thanh Xuân

Tô Kim Lầu

Lê Tấn Phong

Dương Quốc Dũng

Tập trung học sinh, ổn định trật tự và quản lý học sinh. Điểm danh học sinh vắng mặt và báo GVCN. Hỗ trợ âm thanh, trang trí phông màn.

T.Xuân phụ trách chính

           *Phân công có thể thay đổi dựa theo rút kinh nghiệm hàng tháng

 

                                                                                       TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

                                                                                                PHAN VĂN BÌNH

Bài tin liên quan