Nhân kỉ niệm ngày sách Việt Nam 21/4, thực hiện kế hoạch xếp sách nghệ thuật lần thứ 2 do Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thạnh Trị tổ chức, trường THPT Thạnh Tân tham gia có 5 thành viên,  mô hình ngọn Hải Đăng đơn vị đã lấy chủ đề "Ánh sáng niềm tin" với thông điệp "sách với chủ quyền biển đảo". Kết quả đạt giải 3 trong tổng số 13 đơn vị tham dự. Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hội thi: