THÔNG BÁO:

Lịch ôn thi lại trong hè: từ ngày 01/7 đến 6/7

Thi lại lần 1: từ ngày 8/7

Thi lại lần 2: từ ngày 5/8