KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017 – 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017 – 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ NN – TD – QP                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ------                                                                                            ------

                                                                                                Thạnh Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

NĂM HỌC 2017 – 2018

 
 

 

Thực hiện công văn số 1992 / SGDĐT-GDTrH  ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh định kỳ hàng tháng

Tổ NN – TD - QP xây dựng kế hoạch hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2017 - 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH CÂU LẠC BỘ:

- Tăng cường kỹ năng nghe, nói tiếng Anh;

- Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh;

- Phát triển năng khiếu và sự tự tin của các em học sinh;

- Giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp nhau tiến bộ;

- Tìm hiểu trao đổi phương pháp học tập của nhau;

- Giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng;

- CLB sẽ góp phần thúc đẩy việc học và ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống thực tế một cách tự nhiên và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ:

1. Đối tượng tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh:

            - Giáo viên thuộc tổ NN – TD – QP nhóm GV tiếng Anh của trường.

            - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường hiện đang công tác tại đơn vị có nhu cầu cải thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

            - Mỗi lớp (2017 – 2018) chọn 2-5 học sinh  .

*Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ:

            - Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tiếng Anh.
            - Được tham gia các chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao trình độ tiếng Anh.
            - Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng Câu lạc bộ.

*Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ:

            - Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
            - Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng Câu lạc bộ.
            - Tham gia các chương trình sinh hoạt của Câu lạc bộ đúng giờ và đầy đủ.

2. Hình thức hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh:

- Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 30 (có thể thay đổi tùy tình hình thực tế)

- Địa điểm: Phòng Ngoại ngữ

- Hoạt động định kì: Sinh hoạt 1 buổi/ tháng vào Thứ sáu tuần cuối của tháng.

- Hoạt động theo chuyên đề: Tổ chức hoạt động cho Câu lạc bộ theo chủ đề của chương trình Tiếng Anh phổ thông hiện hành.

 

3. Nội dung hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh: Thành viên của Câu lạc bộ sẽ được nâng dần kĩ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông qua các hình thức hoạt động phong phú như:

- Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các trò chơi.

- Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động văn nghệ (hát, kịch, múa, thời trang...);

- Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm (trao đổi, thảo luận, trò chuyện đời thường,....);

- Phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua chủ đề (các chủ đề theo sách giáo khoa, các vấn đề thời sự, các vấn đề về kinh tế, xã hội, và cuộc sống,....);

- Rèn kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.

III. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ:

- Trang trí (băng rôn): 100.000đ

- Phần thưởng trò chơi: 200.000 đ

- Nước uống: 25.000đ/lần x 8 = 200.000 đ

            Tổng cộng: 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng)

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

            - Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh.

            -Giáo viên Tiếng Anh dạy các lớp chọn học sinh tham gia vào Câu lạc bộ tiếng Anh.

-Các thành viên trong Câu lạc bộ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch và nội dung hoạt động hàng tháng đến thành viên của Câu lạc bộ tiếng Anh.

            - Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm tham mưu với BGH để được sự hỗ trợ kịp thời (về kinh phí và nhân lực hỗ trợ) nhằm đem lại hiệu quả cao cho hoạt động của Câu lạc bộ./.

        Duyệt của Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                       PHAN VĂN BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ NN – TD – QP                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ------                                                                                            ------

                                                                                                Thạnh Trị, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

 CHƯƠNG TRÌNH CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH (Dự kiến)

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thời gian

Dự kiến chương trình

Thực hiên

Tháng

Tuần

9

05

Chủ đề: Introduction “You and your family”

Phần 1: Giới thiệu bản thân .

Phần 2: Các câu hỏi về sở thích,ước mơ,gia đình

             trường lớp

Phần 3: Games.

Phần 4: Kết thúc bằng bài hát “ See you again”

 

 

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

10

9

 

Chủ đề: HALLOWEEN

Phần 1: Warmer .

Phần 2: Tìm hiểu về các lịch sử HALLOWEEN.

Phần 3: Games nhìn hình trả lời câu hỏi về HALLOWEEN .

Phần 4: Kết thúc bằng bài hát “ If you happy and you know it”

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

11

11

  Chủ đề: TEACHER’S DAY

Phần 1:  Warmer:  “Bụi phấn” in Vietnamese and English.

Phần 2: Games nhìn hình trả lời câu hỏi về

              TEACHER’S DAY.

Phần 3: Kết thúc bằng bài hát “ Người thầy”.

Phần 4: Dặn dò phân vai chuẩn bị tập hát, kịch, …cho kế hoạch chương trình tháng sau

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

12

15

Chủ đề:    MERRY CHRISTMAS

Phần 1: Warmer

Phần 2: Chào hỏi giới thiệu English festival qua hoạt cảnh.

Phần 3: Hát và múa phụ họa “ We wish you a merry christmas”.

Phần 4: Dance “ Jingle Bell”

Phần 5: Phỏng vấn hs cảm nghĩ về chương trình.

Phần 6: Kết thúc bằng bài hát “We wish you a Merry Christmas

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

 

  1

 

 

21

Chủ đề: TET HOLIDAY

Phần 1: Khởi động bằng bài hát “Happy New year

Phần 2: Group work:  “ Preparations for Tet”

Phần 3: Discussion and Exhibition

Phần 4: Kết thúc bằng bài hát “Happy New year

 

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

  2

25

   Chủ đề:  CELEBRATION

Phần 1: Warmer (Singing)

Phần 2: Discussion and Exhibition:  “ Lim festival”

Phần 3: Group work : “Preparations for school 

              festival /village festival”

   Phần 4: Speaking contest competition with topic

                “ Festivals”

 

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

  3

29

Chủ đề:   SPEAKING CONTEST

  “26/3 – Ho Chi Minh Communist Youth Union”

       - Singing and dancing “ Nối vòng tay lớn

       - Playing game: “Who’s millionaire?”

       - Describing the pictures

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

     4

31

Chủ đề: SEASONS + Victory – March 30th

 - Group work: Drawing picture

 - Discussion and Exhibition

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

 5

34

Chủ đề: SUMMER ACTIVITIES

- Making plan for the summer vacation

- Interviewer

- Singing and dancing

BGH, Nhờ Đoàn trường hỗ trợ, GV Tiếng Anh.

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan