Một số mốc thời gian quan trọng cuối kì I

     

    SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG

 

 

 

TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC CUỐI HỌC KỲ I (2018–2019)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

NGƯỜI THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ
 TRÁCH

1

Thi HK1 03 khối theo kế hoạch 

26-30/11/2018 (K12)

10-14/12/2018 (10 & 11)

Toàn trường

HT

2

Hạn cuối khóa điểm HK1

25/12/2018

TTCM và GVBM

HT

3

Nghỉ Tết dương lịch

29/12/2018 -01/01/2019

Toàn trường

HT

4

Duyệt hai mặt GD  (HL&HK)

02/01/2019

GVCN, ĐTN

P.HT

5

- Thống kê hai mặt GD;
- Viết giấy khen (Học sinh Giỏi)

Hạn cuối 05/01/2019

TKHĐ

HT

6

CN gởi PLL về  cho PH ký
(Việc thu hồi do GVCN qui định)

Hạn cuối:15/01/2019

GVCN

HT

7

Hạn cuối báo cáo HKI về Sở  GD

10/01/2019

TKHĐ

HT

8

Sơ kết HKI

7g00 07//01/2019

(Thứ 2, tiết SHDC)

Toàn trường

HT

9

Xét thi đua ở tổ chuyên môn

Hạn cuối:09/01/2019

GV

TT

10

Xét thi đua HKI ở trường, họp liên tịch

14g00-11/01/2019

(Thứ 6)

HĐTĐ

HT

11

Họp hội đồng GD đầu HKII

14g00-18/01/2019

(Thứ 6)

Toàn trường

HT

12

Nghỉ tết Nguyên Đán (Theo qui định của UBND Tỉnh)

02/02 - hết 10/02/2019

(28/12 - hết 06/01/âl)

Toàn trường

HT

 

* Ghi chú:    

      - Các thầy cô và các bộ phận nghiên cứu, lên kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng tiến độ để không ảnh hưởng đến công việc chung. Nếu có khó khăn vướng mắc báo ngay cho BGH.

      - Thầy cô tổ trưởng nhắc nhở các thành viên trong tổ nhập điểm chính xác và đúng thời gian qui định để đảm bảo thời gian nộp báo cáo về Sở  GD.

 

 

            Thạnh Trị, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

 

                  HIỆU TRƯỞNG