PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II (2017-2018) KHỐI 12

PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II (2017-2018) KHỐI 12 

Tài liệu đính kèm: Tải về
SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG   
TRƯỜNG THPT THẠNH TÂN  
     
PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II (2017-2018) KHỐI 12 (BUỔI SÁNG)
TTTÊN GVTHỨ 2  (05/02)THỨ 5 (08/02)SỐ BUỔI
     Sử (50')         Địa (50')     GDCD (50')Lý (50')    Hóa (50')   Sinh (50')
1CHằng  0
2CNgax 1
3TThanh (V)x 1
4TTrung  0
5CThex 1
6CKhiếm x1
7CThi x1
8CHúng  0
9CThảo  0
10C.Lượng  0
11CMai x1
12CMỹ Á x1
13CThư  0
14TThal  0
15CHồng  0
16TĐạo x1
17TTuấn  0
18CTrâmx 1
19THưởng  0
20TTínx 1
21TKha  0
22CK.Anh  0
23TBình  0
24THoàng  0
25CTrinh x1
26TTâm  0
27CHiếu  0
28TThanh (L)  0
29 CHà  0
30TNhân  0
31TLâmx 1
32TXuân  0
33TLầu  0
34TDũng  0
35TPhong  0
  66 
     
1TÁi x1
2TTânx 1
Bài tin liên quan