Căn cứ vào Công văn số 115/TB-THPTTVB, ngày 15/6/2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, trong đó trường THPT Thạnh Tân cử 40 HS Khối 12 tham dự Hội nghị trực tuyến tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 vào lúc 7g30 ngày 21/6/2020 (chủ nhật) tại Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Trị. Nay Lãnh đạo trường THPT Thạnh Tân thông báo đến CMHS K12 được biết để chủ động cho con em (có tên được chọn) tham dự đầy đủ, mọi chi phí ăn sáng, tiền xe đi về nhà trường hỗ trợ (theo kế hoạch của trường).

Căn cứ vào Công văn số 115/TB-THPTTVB, ngày 15/6/2020 của trường THPT Trần Văn Bảy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, trong đó trường THPT Thạnh Tân cử 40 HS Khối 12 tham dự Hội nghị trực tuyến tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 vào lúc 7g30 ngày 21/6/2020 (chủ nhật) tại Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Trị. Nay Lãnh đạo trường THPT Thạnh Tân thông báo đến CMHS K12 được biết để chủ động cho con em (có tên được chọn) tham dự đầy đủ, mọi chi phí ăn sáng, tiền xe đi về nhà trường hỗ trợ (theo kế hoạch của trường).. Kèm theo công văn